Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Bycie osobą
Bycie osobą
Do koszyka
14,70 zł
Publikacja traktuje o podstawach filozoficznych wychowania, o prawdzie, miłości, moralności. Książka ważna dla wszystkich, którzy czują potrzebę pogłębienia studium myśli pedagogicznej i wizji praktyki wychowawczej o aspekty filozoficzne.
Ilość stron 172 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-7072-702-4
Wstęp 7
I. Osoba i jej godność 9
1. Wzory wychowawcze 11
2. Ciało wyrazem osoby 18
3. Poznawanie prawdy 23
4. Stanowienie o sobie – wolność 30
5. Bycie darem – miłość 38
6. Osoba wśród osób 47
II. Moralność 55
1 Po co etyka? 55
2. Etyka a moralność 58
3. Etyka i „okolice” 61
4. Dobro moralne 65
5. Doświadczenie moralności 69
6. Czyn i jego moralna wartość 74
7. Kryterium moralności – godność osoby 79
8. Sumienie jako „świadek” 87
9. Doskonałość i cnoty 93
10. Szczęście 99
11. Granice moralności 103
III. Wychowanie 107
1 Źródła wychowania 107
3 Metody pedagogii osoby 123
a) Życzliwość i wymagania 123
b) Wiedza rozumiejąca 125
c) Obecność i towarzyszenie 129
d) Dialog 131
e) Przystępność 134
f) Optymizm i nadzieja 135
4. Władza wychowawcza 138
5. Samowychowanie 143
6. Społeczny wymiar wychowania 148
7. Ryzyko w wychowaniu 156
8. Perspektywa religijna 159
Zakończenie 165
Bibliografia 167