Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Ekspresja i komunikacja młodzieży licealnej w odbiorze i interpretacji literatury i tekstów kultury
Ekspresja i komunikacja młodzieży licealnej w odbiorze i interpretacji literatury i tekstów kultury
Do koszyka
14,00 zł
Książka jest efektem wieloletnich doświadczeń i obserwacji autora ludzi w wieku licealnym zmagających się z odczytaniem i interpretacją spotkań z kulturą i literaturą.
Ilość stron 246 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-7072-805-2
Wstęp 7
Rozdział pierwszy. Charakterystyka młodzieży licealnej na przełomie XX i XXI wieku 13
Werbalni i niewerbalni w szkole 21
Język młodych 24
Subkultury 38
Ekspresja młodych 50
Rozdział drugi. Uwarunkowania instytucjonalne komunikacji literackiej w szkole średniej 72
Uwagi wstępne 72
Problem odbioru literatury 74
Antropocentryzm w szkole 82
Oficjalny kanon lektur 89
Nowa matura 98
Rola nauczyciela 111
Rozdział trzeci. Uczeń – istota medialna 124
Dydaktyka literatury wobec rzeczywistości mediów 124
W niewoli komputerów 132
Dzieci techno polu 135
Czy można uratować książkę? 155
Rozdział czwarty. Dydaktyczne doświadczenia własne 165
Polonistyka wobec uczniowskich odczytań literatury 165
Problematyka komunikacji i ekspresji literackiej 173
Doświadczenie 1 (działanie wstępne) 178
Doświadczenie 2 182
Doświadczenie 3 (ćwiczenie gazetowe) 188
Doświadczenie 4 191
Doświadczenie 5 198
Wnioski 212
Zakończenie 223
Bibliografia 228
Załączniki 235