Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Norwid - Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje
Norwid - Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje
Do koszyka
28,00 zł
Nieoczywiste może w pierwszej chwili, bo dotyczące tak biegunowo różnych osobowości twórczych, porównanie: „Norwid – Dostojewski” przynosi wiele ciekawych ustaleń dotyczących punktów wspólnych w portretach literackich obu pisarzy: tropów, motywów, obrazów, postaw artystycznych i stojących przed nimi wyzwań w obliczu rodzącej się w drugiej połowie XIX wieku nowoczesności.
Ilość stron 486 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-64181-69-6
EAN 9788364181696
Data publikacji 2015-04-23
Język polski
Tradycja romantyczna. Reinterpretacji ci 0
Wykaz podstawowych 9
Wprowadzenie 11
Norwid 17
Zadania literatury i „mały bohater” 18
Dyskusja z romantyzmem 45
Norwid 61
Patos zdystansowany 66
Mozaikowosc czy linearnosc? 67
Tradycja romantyczna. Reinterpretacji ciąg dalszy, czyli tajemnicza Gospodyni 73
O różnych rozwiązaniach narracyjnych 82
Żeby ci posłać cały świat w obrazku 87
Jaki komizm? 91
Zbliżenie pierwsze: kilka refleksji na temat rozmów literackich 99
Zbliżenie drugie: między ikoną i obrazem (czyli zagadnienie ikoniczności w pismach Norwida i Dostojewskiego) 117
Literacka ikonografia przestrzeni 118
Waga i wartość 133
Słowo Boże jako ikona 140
Słowo ikoniczne jako liryczność 142
Ironia mowy cudzysłowowej 145
ZblZbliżenie trzecie: polifonia powieści Dostojewskiego a (?) zagadnienie wielogłosowości poezji Norwida 153
Dialogowość Norwida na tle wcześniejszej polskiej tradycji literackiej 158
Rozmowa z sobą jako Innym u Dostojewskiego 165
„Artystyczna wola polifonii” a problem tradycji 172
Dialog niemożliwy 182
Zbliżenie czwarte: Norwida i Dostojewskiego myślenie o pięknie 193
Piękno Norwida 199
Rola tradycji patrystycznej 205
Piękno Dostojewskiego 212
Czy idiota może być piękny? 214
Nastasja Filipowna i dwuznaczność piękna 226
Zbliżenie piąte: Norwida i Dostojewskiego „myślenie Biblią” 239
„Religijność” (?) pism Norwida i Dostojewskiego a literatura przedmiotu 241
Biblia objawiona 248
Objawienie Norwida, Apokalipsa Dostojewskiego 250
Opowieść o Antychryście, który się powiesił 251
„Czasy skończone! – historii już nie ma”? 261
Biblia „odwrócona” 264
Cywilizacja, czyli odwrócony motyw Arki Noego 266
Między postawą athleta Christi a marnością świata 277
Zbliżenie szóste: porównanie wybranych aspektów historiozofii Norwida i Dostojewskiego 295
Pozorna dyskusja o tym, kto jest nowym Mesjaszem 295
Norwida próby demitologizacji narodu polskiego 307
„Dwie Syberie” – Norwid i Dostojewski o losach zesłańców polskich 311
Kontrapunkt historiozoficzny 321
Zbliżenie siódme: Norwida i Dostojewskiego wizja cywilizacji i nowoczesności dziewiętnastowiecznej 325
Crystal Palace vs. Champ de Mars 332
Centrum i peryferie w twórczości Norwida i Dostojewskiego 342
Od legendy miasta-potwora do Stolicy 343
Petersburg, czyli Święte Miasto ex nihilo: postęp i mit 349
Norwid i Dostojewski „Na śliskim bruku w Londynie” 357
Dziewiętnastowieczne „być albo nie być” zakończone happy indem 366
Zbliżenie ósme: Między złem a ironią – czyli o „przeklętych problemach” Dostojewskiego i „koniecznym bytu cieniu” Norwida 379
Dostojewski 380
Katabaza 383
Wśród skrzywdzonych i poniżonych 387
Zbrodnia, kara i katorga 391
Trzej bracia i ojcobójstwo 393
Norwid 401
Ex-machina Durejko, czyli diabeł z pudełka. O ironii romantycznej inaczej 404
Święty-pokój – ironia liryczna 410
Tajemniczy performance lorda Singleworth 415
Próba syntezy: Assunta Norwida i Łagodna Dostojewskiego 425
Schemat 425
Realizacja schematu w kontekście epoki 427
Biblijne prototypy bohaterów literackich 430
„Szczęśliwi łagodni, albowiem odziedziczą ziemię”? 431
Assunta, czyli opowieść o kobiecie i zbawieniu świata 443
Ikoniczność 447
Assunta, czyli Psałterz Najświętszej Marii Panny 448
Łagodna, czyli ikoniczność zdekonstruowana 452
Dialog 455
Zamkni 469
Nota bibliograficzna 472