Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Od stereotypu do wykluczenia
Od stereotypu do wykluczenia
Do koszyka
19,60 zł
Powiększa się grupa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, co częściowo związane jest z postępującym w Polsce rozwarstwieniem ekonomicznym i kulturowym. Ukazanie zależności między stereotypami wykluczeniem społecznym jest głównym celem niniejszej publikacji. W monografii poznajemy sytuację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i przykłady stereotypowego do nich podejścia: do osób z niepełnosprawnością intelektualną, niewidome i niedowidzące, samotne matki, kobiety, które nie radzą sobie ze swoim macierzyństwem, osoby starsze. W ostatnich rozdziałach zaproponowano konkretne rozwiązania zmierzające do ograniczania samego zjawiska stereotypizowania, jak również wykluczenia społecznego.
Ilość stron 224 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-64181- 89-4
EAN 9788364181-894
Data publikacji 2015-04-24
Język polski
Wstęp 9
Rozdział I. Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością intelektualną a rzeczywistość teatralna (Kinga Krawiecka) 15
1. Wprowadzenie 15
2. Niepełnosprawność intelektualna – próba kategoryzacjipojęcia 16
3. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną – indywidualność zróżnicowań 21
4. Kategoria „stereotyp”, „stereotypizacja” – „stygmat”,„stygmatyzacja” 23
5. Wizerunek osoby z niepełnosprawnością intelektualną w świetle procesu stygmatyzacji 28
6. Rzeczywistość teatralna możliwością destygmatyzacji osób z niepełnosprawnością intelektualną 31
7. Zakończenie 51
Rozdział II. Mity, uprzedzenia, stereotypy a zjawisko piętna i stygmatyzacji niepełnosprawnych wzrokowo (Marzena Dycht) 53
1. Wprowadzenie 53
2. Uprzedzenia i stereotypy a zjawisko piętnowania i dyskryminacji 53
3. Stereotypy i mity o osobach niewidomych i słabowidzących 58
4. Kampanie społeczne jako przykład przeciwdziałania społecznej stygmatyzacji osób niewidomych i słabowidzących 72
5. Zakończenie 84
Rozdział III. Aspekty stygmatyzacji i stereotypizacji osób niewidomych oraz tendencje przeciwstawne (Emilia Śmiechowska-Petrovskij) 87
1. Wprowadzenie 87
2. Stygmat niewidomego 88
3. Stygmat czy stereotyp niewidomego? 91
4. Rola przekazów medialnych w utrwalaniu stereotypów 96
5. Tendencje przeciwstawne stygmatyzacji i stereotypizacjiniewidomych 99
6. Język jako magazyn społecznych mitów i stereotypów. 100
7. Percepcja osób niewidomych przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. Rola podręczników szkolnych 104
8. Zakończenie 108
Rozdział IV. Wykluczenie społeczne samotnych matek współczesnymproblemem edukacyjnym (Martyna Żelazkowska) 115
1. Wprowadzenie 115
2. Wykluczenie społeczne – fenomenem współczesności 116
3. Wybrane źródła wykluczenia społecznego 117
4. Grupy największego ryzyka wykluczenia społecznego 119
5. Wykluczenie społeczne samotnych matek 120
6. Zakończenie 127
Rozdział V. Marginalizacja i wykluczenie społeczne kontrowersyjnych grup kultowych i ich adeptów – społeczne uwarunkowania zjawiska (Mariusz Gajewski) 129
1. Wprowadzenie 129
2. Społeczne aspekty marginalizacji małych grup społecznych 130
3. Problem dzieci i młodzieży 133
4. Społeczne wykluczenie jako zaburzenie relacji społecznych 135
5. Problem samowykluczenia 137
6. Źródła procesu marginalizacji i wykluczenia 138
7. Zakończenie 140
Rozdział VI. Starość nie radość. Skutki stereotypizacji starszego wieku (Marlena Kilian) 143
1. Wprowadzenie 143
2. Stereotypowa starość 144
3. Indywidualne następstwa stereotypizacji starszego wieku 147
4. Społeczne następstwa stereotypizacji starszego wieku 154
5. Zakończenie . 157
Rozdział VII. Asystenci rodziny wobec dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (Beata Krajewska) 163
1. Wprowadzenie 163
2. Przejawy wykluczenia współczesnych rodzin 164
3. Asystent rodziny – nowa profesja, nowe możliwości 167
4. Działania inkluzyjne podejmowane na rzecz dzieci i rodzin przez asystentów rodziny 169
5. Zakończenie 174
Rozdział VIII. Społeczność lokalna jako płaszczyzna działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu byłych więźniów (Anna Fidelus) 177
1. Wprowadzenie 177
2. Społeczność lokalna o charakterze wspierającym 180
3. Uwarunkowania readaptacji społecznej osób powracających ze środowiska izolacyjnego 185
4. Czynniki wpływające na proces adaptacji społecznej 192
5. Generalistyczny model pracy ze skazanymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym 197
6. Zakończenie 200
Bibliografia 203