Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Prawa dziecka w prawie międzynarodowym
Prawa dziecka w prawie międzynarodowym
Do koszyka
23,80 zł
Publikacja zawiera szereg interesujących opracowań dotyczących m.in. konwencji o ochronie praw dziecka, udziału poszczególnych organizacji międzynarodowych w tej działalności, a także rozważania nt. naruszeń praw dziecka w trakcie konfliktów zbrojnych.
Ilość stron 357 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-64181-22-1
Język polski
Słowo wstępne 9
Prawo międzynarodowe a prawa dzieci i ich rodziców 13
Prawo dziecka do wychowania w rodzinie 25
Polska jak państwo-strona Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku 38
Prawo do życia dzieci nienarodzonych w prawie międzynarodowym 52
Wybrane międzynarodowe standardy działania administracji publicznej w sprawach dotyczących dzieci 71
Deklaracja genewska praw dziecka z 1924 roku 83
Dobro dziecka w prawie rodzinnym Unii Europejskiej Aspekt formalnoprawny 91
Prawo do odpowiedniej edukacji? Unia Europejska wobec profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej 99
Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds Dzieci w Konfliktach Zbrojnych 110
Eliminacja najgorszych form pracy dziecka w standardach i działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy 121
Wpływ Światowej Organizacji Handlu na prawa dziecka 136
Ochrona praw dzieci w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 156
Rola organizacji i instytucji międzynarodowych w kontekście ochrony dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych 172
Zakaz angażowania dzieci w konflikty zbrojne Instrumenty międzynarodowe praw człowieka i prawa międzynarodowego humanitarnego 190
Ochrona praw dziecka w konfliktach zbrojnych a III Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka 207
Prawonomiędzynarodowa ochrona dzieci pozbawionych opieki w czasie konfliktu zbrojnego 227
Ochrona dzieci należących do mniejszości narodowych w konflikcie zbrojnym 247
Wojenne dzieci Sytuacja dziecka poczętego w skutek gwałtu podczas konfliktu zbrojnego 261
Szczególna ochrona dziecka w porozumieniach pokojowych 274
Niezamierzone konsekwencje orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie Lubangi w kontekście zbrodni wykorzystywania dzieci do aktywnego udziału w działaniach zbrojnych 292
Problematyka dzieci-żołnierzy w międzynarodowym prawie karnym w świetle prawa humanitarnego i praw człowieka 301
Naruszenia ochrony praw dziecka w międzynarodowym prawie humanitarnym dokonane przez prywatne przedsiębiorstwa wojskowe i ochrony 322
Bibliografia 340