Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Syndrom pustego gniazda
Syndrom pustego gniazda
Do koszyka
18,20 zł
Książka porusza problematykę małżeństwa i rodzicielstwa  po usamodzielnieniu się dzieci.
Ilość stron 404 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978–83–7072–815–1
Język polski
Wstęp . 11
Rozdział I. Główne perspektywy małżeństwa i rodziny. 19
1. W poszukiwaniu teorii rodziny. 19
2. Fazy życia małżeńskiego. 31
3. Więzi w małżeństwie i rodzinie . 40
4. Interakcje małżeńskie oraz rodzinne. 48
5. Solidarność małżeńska i rodzinna. 51
6. Podział ról w małżeństwie . 55
Rozdział II. Miłość, przyjaźń i przywiązanie małżeńskie . 61
1. Miłość, bliskość, wartości realizowane w życiu małżeńskim . 61
2. Samorealizacja, twórczość . 79
3. Rola religii w życiu małżeństwa. 86
4. Empatia w małżeństwie. 90
5. Konflikt i sens przebaczenia w małżeństwie . 92
Rozdział III. Komunikacja małżeńska i rodzicielska. 99
1. Komunikacja w relacjach małżeńskich oraz relacjach rodzice–dzieci. 99
1.1. Formy i style komunikacji interpersonalnej . 99
1.1.1. Komunikacja werbalna i niewerbalna w małżeństwie i rodzinie. 100
1.1.2. Style komunikacji . 109
1.1.3. Partnerski sposób porozumiewania się małżonków. 109
1.1.4. Niepartnerskie style porozumiewania się małżonków i problem w komunikacj. 112
1.2. Rola współżycia seksualnego w komunikowaniu się małżonków. 113
1.3. Efektywność komunikacji. 115
1.4. Specyfika komunikacji małżonków z dużym stażemwspólnego życia. 119
2 Otwartość w wyrażaniu uczuć u małżonków w starszymwieku. 123
2.1. Otwartość jako interakcja małżeńska. 123
2.2. Znaczenie otwartości w budowaniu relacji małżeńskich . 130
2.2.1. Otwartość w małżeństwie. 130
2.2.2. Otwartość a intymność małżeńska. 134
Rozdział IV. Miedzy jakością życia małżeńskiego a postawami małżeńskimi i rodzicielskim. 138
1. Pojęcie jakości życia małżeńskiego 138
2. Dominujące postawy w małżeństwie 143
2.1. Typy postaw związanych z przystosowaniem się do procesu starzenia się i starości . 146
2.2. Postawy rodzicielskie 150
3. Macierzyństwo i ojcostwo wobec dorosłych dzieci 160
4. Samotność i osamotnienie w małżeństwie. 166
5. Praca, przejście na emeryturę, warunki ekonomiczne starszych małżeństw . 174
Rozdział V. Warsztat badawczy. 183
1. Przedmiot badań, pytania i hipotezy. 183
2. Zakres badań i metoda badawcza . 193
3. Charakterystyka badanych osób . 199
Rozdział VI. Otwartość interakcyjna w małżeństwie . 207
1. Otwartość interakcyjna na problemy współmałżonka 209
2. Zróżnicowanie zakresu otwartości w zależności od partnera interakcji. 214
3. Społeczne uwarunkowania otwartości interakcyjnej w małżeństwie . 219
Rozdział VII. Małżeńskie relacje Od partnerstwa do egocentryzmu. 226
1. Style komunikacji małżeńskiej 226
2. Małżeńska wspólnota życia 235
3. Między partnerstwem a egocentryzmem w małżeństwie. 242
Rozdział VII. Biografie rodzinne: zmiany zachodzące w sferach funkcjonowania rodziny. 245
1. Małżeńska i rodzinna dynamika rozwoju. 246
2. Staż i trwałość małżeńska. 264
3. Stabilizacja społeczna Równowaga finansowa, życiowa, zawodowa. 269
4. Historie rodzicielskie . 279
5. Komunikacja, konflikty i aktywność społeczna . 287
Rozdział IX. Puste gniazdo Poszukiwanie na nowo własnej tożsamości w małżeństwie i rodzinie. 296
1. Rodzinna pustka – rekonstrukcja tożsamości. 297
2. Pytania o tożsamość w nowej sytuacji rodzinnej v 308
2.1. Nieprzecięta pępowina 310
2.2. Uzależniająca pomoc . 312
2.3. Zawiedzione rodzicielstwo 315
2.4. W poszukiwaniu nowej aktywności 319
2.5. Małżeńska pustka po odejściu dzieci z domu. 322
2.6. Zwrot ku sobie Małżeńskie współbycie w pustym gnieździe. 325
3. Koniec pewnego etapu życia Praca nad opuszczeniem. 329
Rozdział X. Syndrom Pustego Gniazda. 333
1. Syndrom Pustego Gniazda – mit czy fakt 333
2. Etapy Syndromu Pustego Gniazda 335
3. Seksualność małżonków w okresie postrodzicielskim. 339
4. Relacje z nowymi członkami rodziny 344
Zakończenie 347
Bibliografia 352
Aneks 1. KWESTI ONARIUSZ WYWIADU . 380
Aneks 2. KWESTI ONARIUSZ KOMUNIKACJIE TR ZEBIŃSKIE J 383
Aneks 3. KWESTI ONARI USZ OTWART OŚCIS JOURARDA 392
Aneks 4. SKALA SYNDROMU PUSTE GO GNIAZDAS ZALEWSKIE J. 398