Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera
Twórczość kaznodziejska ks. Józefa Tischnera
Do koszyka
16,10 zł
Monografia poświęcona kaznodziejstwu ks. Józefa Tischnera, wpływowego myśliciela i publicysty, a zarazem popularnej postaci życia społeczno-politycznego. Tischner należał w końcowych dekadach XX stulecia do najbardziej symptomatycznych postaci polskiego życia społecznego i duchowego. To żywe świadectwo doświadczeń religijnych i pożyteczna nauka moralna.
Ilość stron 441 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-7072-754-6
Język polski
Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
1. Geneza kaznodziejstwa Tischnera 21
1.1. Formacja homiletyczna 23
1.1.1. Osobowość twórcza 25
1.1.2. Kaznodziejscy mistrzowie 28
1.1.3. Najważniejsze lektury 38
1.2.1. Rola Podhala jako „małej ojczyzny” 41
1.2. Wpływy folklorystyczne i intelektualne 41
1.2.2. Oddziaływanie myśli filozoficznej 49
2. Kaznodziejstwo Tischnera w ujęciu genologicznym 73
2.1. Homilie dla dzieci 78
2.2. Homilie pogrzebowe 89
2.3. Homilie ślubne 109
2.4. Homilie okolicznościowe 112
2.5. Przepowiadanie rekolekcyjne 116
2.6. Konferencje 127
2.7. Kazania góralskie 134
3. Oratorstwo i literackość w kaznodziejstwie Tischnera 152
3.1. Kategoria „oratorstwa” i „literackości” 153
3.2. Symbol i metafora 179
3.3. Narracyjność 197
3.4. Odwołania do poezji 222
3.5. Ambona – sceną parateatralną, kazanie – spektaklem 231
4. Poetyka kaznodziejstwa Tischnera w perspektywie komunikacji literackiej i homiletycznej 249
4.1. Kazanie jako dialog 250
4.2. Kazanie jako spotkanie 265
4.4. Słuchacz współtwórcą kaznodziejskiego komunikatu słowa Bożego 274
4.5. Interwencyjny i aksjologiczny charakter głoszenia 281
4.6. Kazanie jako rozmyślanie nad słowem 289
4.7. Folklorystyczne formy wypowiedzi poszerzające formułę gatunkową kazania 293
4.8. Kaznodzieja wobec systemu językowego 297
5. Problematyka twórczości kaznodziejskiej Tischnera 307
5.1. Człowiek w relacji do porządku nadprzyrodzonego 307
5.1.1. Sanctum wobec niewystarczalności sacrum 314
5.1.2. Miłość i miłosierdzie 323
5.1.3. Wiara i nadzieja 328
5.2. Sakramenty 331
5.2.1. Sakrament pokuty 331
5.2.2. Eucharystia 335
5.3.1. Ojczyzna i naród 337
5.3. Wątki społeczno-kulturowe 337
5.3.2. Praca 347
5.3.3. Solidarność 350
5.3.4. Wolność 352
5.3.5. Kultura 357
6. Kaznodziejstwo Tischnera w kontekście przemian społeczno-kulturowych 359
6.1. Przestrzenie „otwartości” 361
6.2. Kontekst postmodernizmu 373
6.3. Popularność i kontrowersje 377
Zakończenie 388
Bibliografia 395
Indeks osobowy 429
Streszczenie (ang.) 439
Spis treści (ang.) 443