Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wielkie Księgi Ludzkości
Wielkie Księgi Ludzkości
Do koszyka
20,30 zł
Zbiór tekstów stanowiący próbę symultanicznego spojrzenia na różne kultury przez pryzmat ich ksiąg. Kompendium wiedzy na temat świętych tekstów chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, hinduizmu czy konfucjanizmu, ich statusu, przekładów, interpretacji oraz obecności i znaczenia we współczesnym świecie.
Ilość stron 318 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-64181-25-2
Język polski
A n n a C z a j k a, Wstęp. 9
W Y K Ł A D Y. 31
M a r e k M e j o r, „Słowo Buddy” – od słowa mówionego do słowa pisanego. 31
M a ł g o r z a t a R e l i g a, Kanoniczne Księgi Chin. 73
A n n a K u ś m i r e k, Księgi święte judaizmu. 125
K a t a r z y n a P a c h n i a k, Koran, hadisy i ich rola w islamie. 151
D Y S K U S J E. 173
M o n i k a N o w a k o w s k a, Kto mówi do kogo? Wielkie Księgi w tradycjach Indii . 173
K r z y s z t o f G a w l i k o w s k i, Różne formy konfucjanizmu. 181
A n n a K u ś m i r e k, Starożytne żydowskie przekłady Biblii hebrajskiej i ich status we wczesnym judaizmie . 193
K a t a r z y n a P a c h n i a k, Koran, hadisy i ich obecność w kulturze muzułmańskiej . 207
P R O J E K T Y. 219
K a r l - J o s e f K u s c h e l, Der Koran. Erfahrungen eines Christen mit einem umstrittenen Buch. 219
G e r a r d o C u n i c o, Kant Reading the Bible. How a Classic Rationalist Philosopher Approached the Scriptures. 241
B e r n a d e t t a K u c z e r a - C h a c h u l s k a, Norwid–Sołowjow.Kulturowa i filozoficzna lektura Biblii (rekonesans). 255
M a c i e j B a ł a, Pau l Ricoeur czyta Biblię. 271
STRESZCZENIA. 291
Wstęp . 291
Dyskusje 291
Wykłady obcojęzyczne. 295
Projekty. 309
Indeks nazwisk . 311