Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Wychowanie Otwarte Na Religię
Wychowanie Otwarte Na Religię
Do koszyka
20,30 zł
Niniejsza praca stanowi próbę włączenia się w dyskusję nad kształtem współczesnej paidei i rolą, jaką odgrywa w niej religia, zawiera propozycję uzasadnienia wychowania otwartego na religię w ujęciu realistycznej filozofii klasycznej. W centrum naszej uwagi znajdzie się przede wszystkim kultura polska, traktowana oczywiście jako część kultury europejskiej, bo Polska wrasta w dziedzictwo Europy od początków swojej państwowości.
Ilość stron 383 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-64181-15-3
Język polski
Wprowadzenie 7
Temat, obszar badań i wyjaśnienie terminów 7
Stan badań oraz nowe ujęcie zagadnienia 12
Problematyka pracy 13
Metoda 18
Literatura przedmiotu 19
Cel pracy 21
Struktura pracy 26
Zawartość rozdziałów 27
Część I W poszukiwaniu modelu wychowania otwartego na religię 31
Rozdział 1 O potrzebie modelu wychowania otwartego na religię 37
11 Pedagogiczny postulat wychowania „do wartości” 41
12 Filozofia wobec problemu obecności religii w wychowaniu 51
13 Realistyczna filozofia wychowania a model wychowania otwartego na religię 59
Rozdział 2 Spór o formację humanistyczną 73
21 Kwestia poznania prawdy o dobru 73
22 Kwestia racjonalności wiary 84
23 Kwestia celowości ludzkiego działania 96
Rozdział 3 Spór o rolę religii w wychowaniu 109
31 Religia w kulturze 112
32 Wyjaśnienie faktu religii 124
33 Świętość a wartości humanistyczne 140
Część II Antropologiczne podstawy wychowania otwartego na religię 155
Rozdział 4 Religijność a ludzka godność 161
41 Człowiek jako capax Dei 164
42 Natura człowieka: duchowość i cielesność 179
43 Osoba w społeczeństwie 190
Rozdział 5 Rozwój ludzkiej religijności 209
51 Rola poznania w osobowym rozwoju człowieka 212
52 Wolność jako istota osobowego rozwoju człowieka 223
53 Kultura duchowa a cnota religijności 234
Rozdział 6 Wychowanie religijne: pedagogia chrześcijańska 251
61 Wertykalny i horyzontalny wymiar wychowania 252
62 Wychowanie do świętości jako wychowanie do miłości 269
63 Teologalna cnota miłości a cnoty kardynalne 287
Podsumowanie 298
Humanizm chrześcijańskich paidei na przykładach systemów wychowawczych: św Jana Bosko, bł Marceliny Darowskiej i św Urszuli Ledóchowskiej 305
Zakończenie 325
Bibliografia 337
Skorowidz nazwisk 363
Skorowidz rzeczowy 369
Summary 375
Contents 381