Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zasada trójzgodności
Zasada trójzgodności
Do koszyka
17,50 zł
Zasada Trójzgodnośći. Analiza kontekstowa treści pojęcia jedność
Ilość stron 272 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-64181-21-4
Język polski
Wstęp 9
1. Konteksty „niesprzeczności” i „niepodzielności” . 18
1.1. Opisy integralności a kategoria spójności. 19
1.1.1. Obrazy Wszechświata i jego współczesne modele koherencyjne. 19
1.1.2. Opisy zjawiska życia w kontekście kategorii spójności 25
1.1.2.1. Holizm – wizja poprzedzająca ujęcia systemowe. 27
1.1.2.2. Ujęcia systemowe – przykład interpretacji zjawiska życia w kategoriach spójności systemu 29
1.1.3. Dynamika grupy, jako przejaw jej spójności. 39
1.2. Opisy integralności a kategoria jedności. 44
1.2.1. Interpretacje zjawiska życia w kontekście idei jedności. 45
1.2.1.1. Ujęcie klasyczne istoty życia . 45
1.2.1.2. Koncepcja jedności organizmów żywych – epigeneza . 49
1.2.2. Solidarność społeczna – przejaw jedności 59
2. W poszukiwaniu jedności osoby 67
2.1. Koncepcje racjonalistyczne. 68
2.1.1. Jedno- i dwuelementowe koncepcje człowieka. 71
2.1.1.1. Koncepcje filozoficzne człowieka 72
2.1.1.2. Założenia antropologiczne w koncepcjach psychologicznych 77
2.1.2. Ujęcia całościowe człowieka (dwu i trójwymiarowe). 83
2.1.2.1. Koncepcje filozoficzne osoby 83
2.1.2.2. Założenia antropologiczne w koncepcjach psychologicznych 93
2.2. Wizja „irracjonalistyczna” osoby ludzkiej 102
3. Wybrane obrazy jedności osoby na chrześcijańskim zachodzie i wschodzie Europy. 122
3.1. Świętość jako archetyp jedności osoby na chrześcijańskim Zachodzie. 123
3.2. Człowiek jako archetyp wszechjedności na chrześcijańskim Wschodzie 136
3.2.1. Archetyp pełni osobowej a malarstwo sakralne na wschodzie Europy 136
3.2.2. Postaci „świętych” w literaturze rosyjskiej. 145
3.2.3. Archetyp człowieczeństwa w kreacjach filmowych kręgu wschodnioeuropejskiego. 157
4. Dynamika rozwoju jedności osoby 164
4.1. Proces kształtowania się tożsamości 164
4.1.1. Koncepcje tożsamości. 165
4.1.2. Rozwój osoby a proces kształtowania się tożsamości. 179
4.1.2.1. Ujęcie systemowe a tożsamość 181
4.1.2.2. Rozwój osobowy w kontekście epigenezy 183
4.2. Archetyp religijno-kulturowy procesu personalizacji. 194
5. Analiza kontekstowa treści pojęcia „jedność”. 200
5.1. Jedność a zasada niesprzeczności. 200
5.2. Jedność w kontekstach: naukowym, filozoficznym oraz kulturowym 213
5.3. Zasada trójzgodności 222
5.3.1. Treść zasady trójzgodności i stopniowalność jedności. 223
5.3.2. Jedność chrześcijaństwa a zasada trójzgodności. 232
Zakończenie 241
Podsumowanie/Summary. 248
Bibliografia. 250