Mój koszyk (0) 0,00 zł
Zaloguj się
Mój koszyk (0) 0,00 zł
Strona główna » Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania
Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania
Do koszyka
14,00 zł
Celem tej książki jest bliższe przyjrzenie się zjawisku zamieszkiwania. Wydawałoby się, że dla socjologa jest to jeden z prostszych i przyjemniejszych tematów: materiału do badania nie brakuje, bo właściwie każdy gdzieś mieszka i może o zamieszkiwaniu opowiadać, a samo badanie przeprowadzać można w ramach codziennych interakcji, choćby odwiedzając znajomych na kawie w ich mieszkaniu. Jednak ta łatwość okazuje się stanowić sporą przeszkodę. Bliskie i codzienne obcowanie z domem, rutynowe praktykowanie zamieszkiwania, powodują, że sądy i opinie o nim wypowiadanie są zazwyczaj bezrefleksyjnie.
Ilość stron 237 stron
Wydawnictwo UKSW
ISBN 978-83-7072-733-8
Wstęp 9
ROZDZIAŁ 1. OD PRYWATNEGO DOMU DO SPOŁECZNYCH PRAKTYK ZAMIESZKIWANIA. ZARYS 15
1.1. Dominujący nurt badania zjawiska zamieszkiwania: housing studies i polska socjologia mieszkalnictwa 16
1.2. Sposoby ujmowania zjawiska zamieszkiwania poza nurtem dominującym 23
1.3. Referencyjny wymiar zamieszkiwania 30
ROZDZIAŁ 2. KONCEPCJA SPOŁECZNYCH PRAKTYK ZAMIESZKIWANIA 40
2.1. Wcielanie i unawykowienie 46
2.2. Znaczenia i działanie 52
2.3. Ludzie i przedmioty 58
2.4. Obszary badania społecznych praktyk zamieszkiwania 63
ROZDZIAŁ 3. KRÓTKIE WPROWADZENIE DO FENOMENOLOGII SPOŁECZNYCH PRAKTYK ZAMIESZKIWANIA 67
3.1. Proces unawykowiania i wcielania w sytuacji zmiany krajobrazu domowego 69
3.2. Zakończenie 91
ROZDZIAŁ 4. HISTORYCZNE PRZEMIANY SPOŁECZNYCH PRAKTYK ZAMIESZKIWANIA 93
4.1. Zmiany organizacji społecznej w perspektywie społecznych praktyk zamieszkiwania 95
4.2. Zmiany przestrzeni znaczenia w perspektywie społecznych praktyk zamieszkiwania 116
4.3. Indywidualizacja w perspektywie społecznych praktyk zamieszkiwania 122
4.4. Zakończenie 127
ROZDZIAŁ 5. WYBRANE ASPEKTY PRZEMIAN SPOŁECZNYCH PRAKTYK ZAMIESZKIWANIA W POLSCE OD 1945 DO 1989 ROKU 129
5.1. Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania w okresie powojennym 131
5.2.1. Kierunki uniformizacji społecznych praktyk zamieszkiwania 138
5.2.2. Kierunki dywersyfikacji społecznych praktyk zamieszkiwania 150
5.3. Zakończenie 159
ROZDZIAŁ 6. ZMIANY SPOŁECZNYCH PRAKTYK ZAMIESZKIWANIA W POLSCE PO 1989 ROKU 165
6.1. Zmiany w przestrzeni znaczenia społecznych praktyk zamieszkiwania po 1989 roku 166
6.2. Zmiany w przestrzeni działania społecznych praktyk zamieszkiwania po 1989 roku 177
6.2.1. Rozwarstwienie dochodowe a przemiany rynku mieszkań 178
6.2.2. Czynniki wpływające na zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania 187
6.2.3. Nowe technologie i udomowienie pracy a zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania 205
6.3. Zakończenie 210
ZAKOŃCZENIE 215
BIBLIOGRAFIA 223